Bara kvinnor i städbranschen?

Städbranschen fortsätter att växa, som den har gjort i många år. Ända sedan RUT-avdraget infördes 2007 har städföretagen ploppat upp som svampar ur jorden. Hur mycket den explosiva utvecklingen är beroende av det populära avdraget är svårt att slå fast, inte minst beroende på att många städfirmor är inriktade på företag, som inte har rätt att göra RUT-avdrag.

Det handlar om en stor spridning av firmor, stora som små, inriktade mot privatpersoner och företag och med massor av olika specialinriktningar: hemstädning, kontorsstädning, flyttstädning, byggstädning, fönsterputs och så vidare..

Städbranschen, och hela den stora servicebranschen skapar en hel del jobb. Antalet anställda har ökat med 16 procent mellan 2005 och 2014. Många av de nyanställda inom städbranschen kommer från arbetslöshet och bidrar därmed med nya fräscha skattepengar till statskassan.

Kvinnor dominerar

Men alla siffror om städbranschen visar med stor tydlighet att det är kvinnor som dominerar städningen: inte bara i hemmen där det sedan länge är känt att kvinnor tar det största ansvaret för hemarbetet. Det är likadant ute i företagsvärlden, kvinnorna dominerar stort i städbranschen. Hela 76 av de anställda är kvinnor och även på vd- och chefsnivå är det flest kvinnor i städföretagen. Så stor andel som 76 procent av alla anställda inom städbranschen är kvinnor. En stor andel, även om det är långt ifrån alla, som många tycks tro. Könsrollerna må vara starka även i det vår upplysta tid, men inte till hundraprocentigt.

Utrikesfödda kvinnor är aktiva i branschen

En annan märkbar tendens är att det dessutom är kvinnor födda utanför Sverige är mycket aktiva inom städbranschen, som därmed bidrar till integrationen på ett positivt sätt. 2010 var det så många som 40 procent av de 950 nya städföretag som startades som grundades av kvinnor som har sitt ursprung utomlands. Många av mest framgångsrika städföretagen är också startade av kvinnor som invandrat till Sverige. Den trenden ser heller inte ut att ha minskat under de senaste åren.

Det finns också en stor skillnad åldersmässigt mellan de inrikesfödda och de utrikesfödda städarna. De Sverigefödda arbetar främst i branschen när de är i början eller slutet av arbetslivet. De utrikesfödda dominerar bland de som är åldrarna 26-52 år, inte minst de kvinnorna som är i majoritet i alla åldersgrupper.

Bor du i Stockholmsområdet och behöver hjälp med hemstädning? Besök sidan hemstädning Täby.

30 Sep 2017