El- och energiprogrammet i Halmstad – något för dig?

Har du intresse för mät- ochel styrteknik, robotteknik eller ellära? Vill du jobba som elektriker, processtekniker eller med automatiserade produktionssystem? Är du under 20 år är i så fall nästa steg på karriärstegen att söka in på El- och energiprogrammet på ett gymnasium i Halmstad.

Yrkesförberedande – men möjlighet till fördjupning

På Kattegattgymnasiet i Halmstad finns den inriktning som innebär att eleverna sedan kan ta steget ut på arbetsmarknaden och arbeta som elektriker, styrtekniker eller annat inom el-tele branschen.

En fördel är just att utbildningen är yrkesförberedande vilket därmed gör att någon vidareutbildning inte behövs för att börja jobba direkt efter gymnasiet. Däremot kan man självklart läsa vidare på högskolan om man vill fördjupa sig inom ett specifikt område.

Om man får jobb direkt efter utbildningen beror därmed främst på hur arbetsmarknaden ser ut. I flera rapporter från Arbetsförmedlingen framkommer det att bristen på elektriker i Halmstad är stor och något som inte förväntas drastiskt ändras på flera år.

Teori och praktik

Eftersom elektriker är ett praktiskt jobb är det inte oväntat stora delar med praktisk undervisning på utbildningen. En fördel är att Kattegattgymnasiet har knutit starka band till flera elektriker och andra företag i Halmstad. Med god kommunikation med näringslivet ges möjligheten att använda ”den senaste tekniken”

Dessutom ingår det 15 veckors praktik. Veckor som innebär att man som elev får sätta sina kunskaper på prov och se hur näringslivet i Halmstad fungerar. Just denna skola har även samarbeten med företag i andra länder vilket gör att vissa kan få praktik i Österrike.

Utbildningens inriktning

Alla som går utbildningen läser inriktningen Elteknik. Det innebär att alla når behörigheten BB1 vilket betyder ”elektriker med begränsad behörighet”. Det är första steget som krävs varpå man sedan kan bygga vidare med utbildningar och praktisk kunskap för att nå högre nivåer.

Inför tredje året på utbildningen väljer man sedan profilinriktning vilket sker mellan Automation och Elteknik.

  • Automation – Väljs denna inriktning kommer eleverna studera mycket inom styrning, automatisering och reglering. Ofta handlar det om att hitta lösningar mot automatiserade produktionssystem eller kommunikationssystem. Därmed kan man även jobba som exempelvis mekatroniker, industritekniker eller automationstekniker.
  • Elteknik – Här studerar man belysningsteknik, installationer, ellära och liknande. Man jobbar därmed både med svagström (larm, datanät) samt starkström. Det är arbeten som de flesta just förknippar med att jobba som elektriker.

Man kan jobba som hisstekniker, med larm, som elektriker eller installatör.

Information från Halmstad.se

 

22 Apr 2019