Fallskyddsutbildning för chefer som vill veta mer om sin arbetsplats

Fallskyddsutbildning är perfekt för den chef som tar säkerhetsarbetet på allvar. Självklart ska du också kunna vistas på samma höjd som dina anställda.

Du som är platschef på en arbetsplats som utför arbeten på hög höjd bör naturligtvis gå samma fallskyddsutbildning som övriga anställda. Även om du själv mest håller dig på marken behöver du ha kunskaper som matchar din arbetsplats. Det hjälper dig både att förstå dina anställdas arbetssituation, som att kunna rycka in i det praktiska arbetet om det behövs.

Fallolyckor hör tyvärr till de allra vanligaste arbetsplatsolyckorna på svenska arbetsplatser i dag. Du som är platschef arbetar säkert kontinuerligt för att minimera riskerna för den typen av olyckor. För att kunna förstå exakt vilka åtgärder som du behöver vidta, kan det vara klokt att själv kunna pröva på de olika momenten som utförs på arbetsplatsen.

Fallskyddsutbildning är en färskvara

Gå en fallskyddsutbildning hos en aktör som erbjuder utbildning för alla nivåer. Om det var länge sedan du själv jobbade med den praktiska sidan på bygget kan det vara en god idé att repetera de kunskaper du redan har. Att kunna hantera fallskydd ordentligt är nämligen en färskvara.

När du väl är mogen för att ge dig upp i byggställningarna kommer du säkert bli överraskad över vilket fantastiskt jobb dina anställda gör varje dag under svåra förutsättningar. Troligtvis kommer du få syn på flera moment som kan förbättras, och resultatet av din fallskyddsutbildning kan alltså bli en ännu tryggare arbetsplats för dina anställda.

5 May 2022