Golvvård – Fem exempel

Golven är gamla, slitna och kanske till och med har en del sprickor. Det är tydligt att golvvård behövs. Men är det golvslipning, oljning eller till och med byta av golv som behövs? Möjligheterna är många och det finns därmed en fördel att be ett företag komma och titta på behoven innan rätt väg väljs. Vilka tjänster som erbjuds varierar något mellan de olika företagen. Här presenteras exempel tagna från ett företag i Solna som har fokus på golvslipning. Eftersom de erbjuder sina tjänster över hela Stockholm, och inte enbart i Solna, bör det ses som ett tvärsnitt över vad man kan erbjudas i Stockholmsområdet.

Oljning

Oljning behöver ske av trägolv för att de ska hålla bättre och bibehålla en fin lyster. Efter en golvslipning är det mycket viktigt att en efterbehandling sker varav oljning är ett alternativ. Lika viktigt som det är att välja rätt golvbehandling så är det att välja ytbehandling. Det kan exempelvis vara lackning, oljning eller vaxning.

Golvslipning

Ett betydligt billigare alternativ än att byta golvet är att utföra en golvslipning. Många tänker enbart på trägolv när det kommer till slipning men det går även att utföras på betonggolv och stengolv. Dagens kraftfulla slipmaskiner kan göra under även på dessa material och skapa en känsla av ”ett helt nytt golv”. Här är ett kvalitetsstämplat företag som utför golvslipning: www.golvslipningsolna.se.

Bland annat kan samma procedur användas för att slipa trappor som är tillverkade natursten. Ett sätt att lyfta upp och göra de äldre stentrapporna vackrare.

Övrig golvvård

Det finns företag som nästan uteslutande jobbar med golvvård mot golv av gummi, linoleum, plast och liknande material. I detta fall hade företaget större fokus på golvslipning och golvvård av trä och stengolv. Detta var därmed bara en extratjänst. Det är även den vanligaste vägen då det framförallt är trä och stengolv som behöver de större behandlingarna. Är ett plastgolv dåligt är det ofta lika bra att byta ut det.

Tvätt

Kan ett företag som har fokus på golvvård även erbjuda mattvätt och möbeltvätt? Ja, det är vanligare än vad man i första hand kan tro. Det är inte alla som gör det men vissa har denna bredare service för att möta kundernas olika behov. Samtidigt handlar golvvård och möbelvård om liknande service, att rengöra och behandla för bättre livslängd.

Företaget i Solna har tagits som exempel eftersom det var företaget som låg först vid en sökning på Google. Det behöver inte nödvändigtvis spegla utbudet generellt över branschen.

12 Nov 2018