Hur är det att arbeta som försvarsadvokat?

Att arbeta som försvarsadvokat innebär på många sätt att vara en ganska kreativ person som tar sitt arbete seriöst. Det är inte alltid givet att den som misstänks för ett mord är den skyldige, det är först när en rättegång har hänt som man kan dra sådana slutsatser. Och det är inte enbart vid mordrättegångar som man kan behöva en försvarsadvokat, det kan man behöva även vid andra misstankar om brott. Att misstänkas för ett brott som man inte har begått är en svår situation som det är lätt att gripas av panik. Har man då en duktig försvarsadvokat som verkligen tar vara på ens rättigheter hjälper det avsevärt mycket.

Detta gör en försvarsadvokat

För att överhuvudtaget bli försvarsadvokat måste man ha en lång juridisk utbildning så att man kan hela lagen. Oftast räcker det inte heller, man behöver dessutom skaffa sig erfarenhet inom rättsområdet för att komma i fråga att arbeta som försvarsadvokat. I alla fall om du vill göra ett bra arbete som försvarsadvokat. Är man nyutbildad vid något universitet, kommer man att behöva arbeta först som assistent till någon som är erfaren advokat inom försvar vid kriminella brott innan man kan leda ett sådant arbete själv.

1. Göra egna utredningar

Bland det absolut viktigaste som en försvarsadvokat bör göra är att se till att den misstänktes alla rättigheter tas till vara, som att få veta vad polisen har för slags bevis som talar mot den som misstänkt. Ibland kan till och med en försvarsadvokat göra egna utredningar som talar för att den som misstänks inte har begått brottet som man misstänks för. Därför är det mycket viktigt vem det är som man anlitar som sin försvarsadvokat.

Är det ett riktigt svårt brott som någon misstänks för och riskerar ett långt fängelsestraff, har de alltid rätt till en offentlig försvarare. Har de inte någon som de kan rekommendera, väljer domstolen en åt en, och då vet man i regel inte om det är någon som är duktig eller inte. Därför bör de själva ta reda på någon som är kompetent nog att fria dem från alla eventuella misstankar.

2. Informera om utredningsläget

En annan sak och som nog är en annan så viktig uppgift, som försvarsadvokat, är att ge så mycket information som det bara går kring det som händer den som är misstänkt. Förutom det viktiga som gäller bevisläget, gäller det att informera den som är misstänkt, om hur allting går till; förhör, polisutredningar och rättegångar. Som misstänkt kan man alltid kalla vittnen, om man har alibi och åberopa vad som talar emot att man skulle ha begått det misstänkta brottet.

På alla sätt är det ett oerhört intressant arbete att arbeta som försvarsadvokat, även om det många gånger kan vara svårt. Läs mer här om försvarsadvokater i Stockholm.

12 Feb 2019