Hur utbildar man sig till frisör?

För den som vill utbilda sig till frisör så finns det flera vägar att gå. Det vanligaste är att man läser en gymnasieutbildning i yrket. De flesta stora städer i Sverige har frisörutbildningar och många som bor i mindre städer utanför storstäderna, som i Uppsala till exempel, pendlar till storstäderna för att genomföra sin utbildning. Om du däremot inte läser utbildningen på gymnasiet så finns det ytterligare några vägar att gå, några av dessa tar vi upp här.

Komvuxutbildning till frisör

Om du inte har läst till frisör på gymnasiet så kan du läsa in utbildningen på Komvux. Det innebär, precis som när du läser in andra gymnasieprogram, att du utbildar dig inom flera ämnen där kurserna för att arbeta som frisör är några av dem. I många fall behöver du en del praktik för att sen få arbeta med yrket.

Egen praktik

Fördelen med vuxenutbildningar av det här slaget är att det ofta ges utrymme att hitta sin egen praktik. Om du då bor i Uppsala som exempel och det inte finns något utbildning där så kan du ändå få din praktik i närområdet. Kontakta då bara någon av de salongerna som finns i ditt närområde och be om att få praktisera.

Varierande krav

Det kan finnas olika krav på från utbildningarna, även på Komvux i olika delar av landet, på vilken typ av salong som får ta emot praktikanter. Kolla därför alltid upp vad som gäller i just ditt fall innan du ordnar med egen praktik. I bästa fall får du praktisera hos din favoritsalong.

Privata utbildningar

Det finns flera privata skolor som erbjuder yrkesutbildningar, bland annat till frisör. Det kan till exempel innebära en intensivutbildning på 1 år som ger dig alla grundläggande kunskaper för att komma ut på arbetsmarknaden. I den här typen av utbildning får du givetvis lära dig teori och öva på skolan men du får också en hel del praktisk erfarenhet.

Gesällprovet

Gesällprovet är målet med en utbildning till frisör men det är samtidigt startskottet för din nya karriär. För att få genomföra det här provet så behöver du 5000 timmar utbildning och erfarenhet. Siffran är inte tagen ur luften utan det är Handelsfackets avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som har förhandlats till den nivån. När du har så många timmar i ryggen så kommer du att anses redo för att arbeta på salong med egna kunder.

5000 timmar inklusive utbildning

Som tur är så innebär 5000 timmar inte bara praktik eller traineeperiod. Det innebär också att din utbildning i skolan och din arbetstid efter att du tagit examen. Tiden motsvarar cirka 2 år och 9 månaders utbildning och arbete. När denna tid är genomförd så kan du avlägga provet och blir färdig frisör på heltid, även ur ett fackligt- och yrkesmannamässigt perspektiv.

Här är en frisör i Uppsala som kan ge flera tips: hairstudiouppsala.com/.

13 Oct 2018