Slät, fin hud med hjälp av botox

Fler och fler intresserar sig för botox och här ska vi gå igenom lite kring vad det är för typ av behandling, vad det används för, vem som kan välja behandlingen samt vilka eventuella risker som finns. Botox i Stockholm och andra större städer har blivit vanligt förekommande, men vilken effekt kan man egentligen förvänta sig?

Botox har tillsammans med fillers kommit att bli någonting som både äldre och yngre använder sig av. Många blandar ihop dessa två behandlingar och har svårt att hålla isär dem. Både botox och fillers innebär injektionsbehandlingar, men där fillers används för att skapa mer volym så använder man botox för att släta ut huden.

Det är också därför som man primärt ser att äldre människor väljer botox. Har man rynkor, kråkfötter runt ögonen eller andra blessyrer i ansiktet som en följd av sitt åldrande så kan botox hjälpa en att bli av med det.

Fåfängt? Det handlar om att många de facto har problem med att se kroppen åldras och att detta gäller oavsett om det handlar om uthållighet, om styrka eller om utseendet. Att exempelvis botox finns ger ett bättre självförtroende och det är ur det perspektivet man ska se saken: folk mår, helt enkelt, bättre av en behandling.

Botox får nerverna att slappna av

Botox är i grunden utspätt Botulinumtoxin. I rent tillstånd så räknas detta som ett av världens giftigaste ämnen. Det handlar om ett nervgift och för att förstå effekten av botox så måste man också börja just där. En injektion med botox - exempelvis vid ögonen - får nerver och muskler att slappna av och detta leder i sin tur till att huden slätas ut. Effekten av detta sitter i mellan 3-12 månader - beroende på vilka förutsättningar man har som patient samt hur pass stora problem med rynkor man har.

Det handlar - trots att det är ett utspätt nervgift - om en ofarlig behandling. Vissa patienter kan få allergiska reaktioner av det lindrigare slaget och man kan även se att vissa drabbas av hängande ögonlock - som går att korrigera och rätta till i efterhand - men värre än så är det inte. Detta förutsätter emellertid att man också söker sig till en klinik som verkligen har rätt kunskap om både injektionsbehandlingar och om botox som produkt. Ett kvalitetstecken är att man är godkänd av Estetiska Rådet och den stämpeln är värd att hålla utkik efter som patient.

En anledning till varför botox blivit populärt - utöver effekten och resultatet - handlar om att det är ett snabbt ingrepp. Det tar ungefär 20 minuter att få en injektion utförd och det handlar heller inte om någon konvalescenstid. Man ska undvika träning inom det närmsta dygnet och vissa kan uppleva lite svullnad, men mer än då är det inte. Sett till hur långvarig effekt botox ger och hur pass snabb behandling det handlar om så är det en tydlig förklaring till varför så många väljer botox i Stockholm.

1 Jan 2022