Stenar är för evigt

Har du också tänkt på det? Att stenar är för evigt? Du kan inte lägga ihop två stenar så att de tydligt bildar ett mönster, utan att en arkeolog flera hundratusen år senare, kommer att upptäcka det. Är inte det häftigt så säg? Allt som vi gör, bara det är med material som håller i tusentals år, såsom lera, krukor, stenar och metaller, kommer att upptäckas, även om våra civilisation skulle gå under. Är inte det häftigt att tänka på?! Det är sådant som jag åtminstone tänker på – ibland, inte jämt och ständigt. Just nu tänker jag på det mer än annars, eftersom jag ska hjälpa mina päron ( mina föräldrar) att hitta en stensättare som kan komma och hjälpa dem med stensättning i deras trädgård. Och det får inte vara någon som är för dyr heller. De måste ju har råd att betala såväl materialet som arbetet för det.

Marksten är snyggast – men dyrast

Jag har märkt att marksten är det absolut snyggaste som man kan välja, men väldigt dyrt också. Det kan bil flera tusen bara för några kvadratmeter. Då är det bättre att välja skiffer till altanen och marksten runt skiffret, alternativt, marksten endast till rader som skiljer terass och trappa åt. Sedan gör vi gråsten till trappor som gör att trappan håller tillräckligt länge. Man kan gjuta trappan i betong också, men vi får se om den verkligen håller så länge då. Måste fråga stensättaren om det. De vet bäst hur länge en betong-/stentrappa kan hålla.

Därför är sten bättre än asfalt

Sten som material för en terass är bra mycket bättre än asfalt. Asfalten blir inte alls lika levande som sten. Asfalten är bra på så sätt att den gör ytan slät. Man behöver inte vara rädd att snubbla på asfalten, men en terass av sten är ändå snyggare än en terass av asfalt. Det går ju inte ens att tänka sig att man skulle vilja ha en terass med asfalt. Så snygg är inte asfalten att den gör sig som terassmaterial. Då vill man ha en yta som är snygg och som är vacker att titta på. En terass ska vara fin och smälta in i trädgården. Stenmaterial, särskilt marksten harmonierar väldigt bra med resten av trädgården, såsom gräs, vass, blommor och fruktträd. Asfalten kan inte harmoniera med växter på samma sätt. Kanske för att asfalten är ett främmande material där vi bor. Kanske i andra länder kan asfalten smälta in i någons trädgård, men inte här. Läs mer om stensättare här.

22 Jul 2019